Polityka prywatności i cookies

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków Klientów Sklepu internetowego.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest spółka Max & Mrau Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, dane kontaktowe: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, tel. 42 200 75 68, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), dalej „ustawa”.
4. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Klientach oraz pracownikach Klientów i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka”);
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego, dostępnym na stronie Sklepu internetowego.

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH ORAZ INFORMACJA O ODBIORCY DANYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe:
a. osób uprawnionych do reprezentacji Klienta oraz pracowników Klienta - w przypadku Klienta będącego osobą prawną,
b. Klienta oraz pracowników Klienta - w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
w następujących celach:
(1) świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(2) sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
(3) marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
(5) przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną (SMS/MMS/połączenia telefoniczne na podany numer telefonu) - wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego,
(6) promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów oraz pracowników Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: nazwa przedsiębiorstwa; imię i nazwisko Klienta (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną); imię i nazwisko osoby do kontaktu; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); inny adres wskazany przez Klienta w formularzu, jeżeli jest inny niż adres dostawy; numer identyfikacji podatkowej (NIP); login i hasło do Konta Klienta.
3. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):
(1) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę w celu obsługi Sklepu internetowego,
(2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej), a także podmiotowi świadczącemu usługę lub dostarczającemu narzędzia do kontaktu telefonicznego z Klientem,
(3) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów,
(4) dostawcom Sklepu internetowego w zakresie obsługi reklamacji i zwrotów,
(5) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż, tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania Klienta do Sklepu przez te podmioty – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz
(6) podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online.
4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach przez prawo dozwolonych.

III. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Sklep internetowy korzysta z plików Cookies.
2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep internetowy).
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w następujących celach:
1) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu internetowego;
4) dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego;
5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.
4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
1) w przeglądarce Chrome
2) w przeglądarce Firefox
3) w przeglądarce Internet Explorer
4) w przeglądarce Opera
5) w przeglądarce Safari
7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, dostawcę Internetu i rodzaj platformy oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu osób odwiedzających Sklep. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klientów danymi osobowymi. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

V. INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIENIACH

1. Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Administrator danych zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
3. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane przez Klienta w dowolnym czasie na stronie internetowej Sklepu poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu, bądź kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail)/ SMS/MMS lub połączeń telefonicznych, lub zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, które można wykonać poprzez:
 wysłanie wiadomości e-mail na adres: vet@maxandmrau.pl lub
 odznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce: „dane osobowe” po zalogowaniu się na Konto Klienta lub
 wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres: Max & Mrau Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, zmiany zgód, uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod numerem telefonu 42 612 09 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) bądź pisząc pod adres mailowy vet@maxandmrau.pl.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
7. Sprzedawca w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxandmrau.pl.
8. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
c. certyfikat SSL.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel